Klankbordgroep Ons Ammers

Meldpunt openbare ruimte

Het komt met enige regelmaat voor dat inwoners van Groot-Ammers klachten neerleggen bij de Klankbordgroep.

Zo hebben wij vrij recentelijk klachten ontvangen over het overgroeien van de openbare weg/trottoir op Voorstraat/Sluis

-------------------------------------------------------------------------

Vragen n.a.v. de verkeersactie

De Klankbordgroep heeft samen met de Vrienden van de Dompelaar wederom een succesvolle verkeersactie gehouden bij Gelkenes, ter hoogte van de overgang van het Liesveld naar de Sportlaan. Daarbij zijn door diverse weggebruikers ook vragen gesteld. 

-------------------------------------------------------------------------