Klankbordgroep Ons Ammers

zondag 30 juli 2017 - 13:11

N216:

Doel: Veilige oversteekplaats voor fietsers N216/Wilgenweg

Draagvlak:Wens vanuit industrieschap, sportverenigingen en fietsers

Termijn: Afhankelijk van de provincie                      

Verkeersstroom in Groot-Ammers verbeteren:

Doel:Aandacht blijven  vestigen op het drukke verkeer in de  kern van Groot-Ammers en realisatie van een Zuidelijke Rondweg.

Draagvlak:  Aandacht is gevraagd voor de parkeerplaatsen bij het oude gemeentehuis; aansluiting bij het burgerinitiatoief voor de realisatie van een zuidelijke rondweg, wijziging van de verkeerssituatie op Sluis (gelijktijdig met de dijkversterking)                                              

Zwembad Dompelaar:

Doel: Goede exploitatie van het zwembad en veiligheid

Draagvlak: In samenwerking met de Vrienden van de Dompelaar streven naar behoud en een gezonde exploitatie van het buitenzwembad. Aandacht voor de verkeerssituatie op Gelkenes/Sportlaan. Aandacht voor het schoolzwemmmen.                                                   

Fiets- en wandelpaden in Groot-Ammers:

Doel: Goede en veilige fietspaden in en rond Groot-Ammers (Essenweg, Tiendweg, Langs de lek). ook de voortgang van  de Molenkade zal door de KBG  in de gaten worden gehouden.

Groen Groot-Ammers

Doel: Voldoende groen in het dorp, wat wordt bijgehouden. Het parkje Julianastraat gedeeltelijk behouden voor de toekomst. Recreatiemogelijkheden bij de lek. Ook het groen bij de herinrichting van de straten is reeds diverse malen besproken.

Leefbaarheid Groot-Ammers

Doel: De leefbaarheid is direkt gekoppeld aan de voorzieningen in ons dorp, met name qua middenstand en bedrijven. Deze laatste partijen zijn ook essentieel voor het verenigingsleven en maatschappelijke betrokkenheid van inwoners. Inwoners dienen bewust gemaakt te worden dat 'winkelen'op het eigen dorp en bij de eigen middenstanders/bedrijven de basis vormt voor een leefbaar dorp. 'Lokaal kopen en lokaal besteden' dient op alle mogelijke manieren te worden gestimuleerd.